Welkom

Van harte welkom op de webstek van onze groepspraktijk voor psychotherapie! Neem gerust een kijkje, we hopen dat de site een goed beeld schetst van onze werking en van ons brede aanbod aan psychotherapie, coaching en supervisie.

None

Liraz is te vinden in een sfeervol herenhuis in het hart van Heverlee, vlakbij het plein aan Heverlee station. 

Voor een verkennend gesprek meldt u zich bij voorkeur aan via het aanmeldingsformulier onder 'contact', of rechtstreeks bij de gewenste therapeut. 

Of u nu een vage vraag heeft of al een duidelijk beeld van wat u zoekt, we helpen u graag verder om het juiste aanbod op uw maat te vinden. Net daar zit de kracht van onze groepspraktijk. Doordat we met z'n allen heel wat ervaring en invalshoeken samenbrengen kunnen we elkaar inspireren en aanvullen, en afhankelijk van uw vraag een ondersteuning bieden die aansluit bij uw situatie en persoonlijkheid. 

Door bewuste keuzes en doorheen jarenlange samenwerking is ons team goed uitgebalanceerd. We zijn op elkaar ingespeeld, en indien nodig kunnen we aanvullend aan elkaar samenwerken. Dat betekent dat u in één team terecht kunt voor verschillende facetten van uw vraag en niet telkens opnieuw uw hele verhaal moet doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er na een aanvankelijk individueel traject meer nood komt aan relatietherapie, of omgekeerd. Ouder(s) en kind(eren) kunnen samen in gezinstherapie komen of elk een eigen proces aangaan, en door de inbedding in één team geraken beide sporen goed afgesteld op elkaar. In alle gevallen laat het teamkader toe om comfortabel verschillende lijnen intern op elkaar af te stemmen.

Natuurlijk is Liraz zelf ook een kleine schakel in een ruimer geheel en dus werken we nauw samen met alle relevante betrokkenen en verwijzers. We onderhouden een breed netwerk met de omliggende huisartsen, scholen, ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen, enz. Indien er een interne of externe doorverwijzing nodig is gebeurt dit zorgvuldig. Uiteraard is er nooit overleg zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

We zetten hoog in op kwaliteit, enerzijds door strenge opleidingseisen aan onze teamleden te stellen, anderzijds door voortdurende inter- en supervisie van ons werk en door bijscholing.

Indien u vragen heeft over onze werking of een afspraak wil maken, kan u altijd contact met ons nemen. 

Vriendelijke groeten,
Het LIRAZ-team

Onze missie

Liraz is een oud-Hebreeuws woord voor 'mijn geheim'. In overdrachtelijke zin verwijst het naar het meest kostbare stukje van jezelf: je innerlijke bron van wijsheid en kracht, alsook alles wat je nodig hebt om het tot ontplooiing te brengen.

 

Binnen Liraz zijn therapeuten van diverse strekkingen werkzaam. Ondanks de verschillende basisopleidingen delen we allen een vertrouwen in het vermogen van mensen en ruimere systemen (koppels, gezinnen, teams) om te groeien, en een basisrespect voor de unieke manier van zijn van elke mens, elk koppel, elk gezin. We zijn niet bezig met oordelen of veroordelen, maar met begrijpen, ontdekken, groeien. 

Hoewel er meestal hulp gezocht wordt om verlost te geraken van bepaalde storende symptomen, is onze blik breder gericht dan enkel die symptomen. We ervaren dat er goede redenen zijn voor mensen om te zijn zoals ze zijn, om te doen wat ze doen, ook al is het waarom niet altijd klaar en duidelijk bij de start. Door ook voeling te krijgen met deze onderliggende betekenissen streven we naar duurzame verandering, in plaats van naar tijdelijke verlichting.

Wat we doen willen we goed doen. Intervisie, supervisie, opleiding, bijscholing en literatuur vormen hier onontbeerlijke pijlers voor.