Ons aanbod

Ondersteunend aanbod en maatregelen binnen LIRAZ ikv corona

Onze wereld is de afgelopen weken ingrijpend veranderd. We voelen allemaal stilaan de tol hiervan doorwegen. Ons voortdurend moeten aanpassen aan nieuwe uitdagingen, het wegvallen van onze vertrouwde dagstructuur, ons verhouden tot angsten en zingevingsthema’s die aangeraakt worden, het wegvallen van contact en dagbesteding zoals we het gewoon waren, en daarmee van hulpbronnen die onze draagkracht versterken… Het zijn bijzondere en zeer veeleisende tijden voor ons allemaal.


Ook als groepspraktijk hebben we deze beweging gevoeld. Quasi van de ene dag op de andere hebben we ons aanbod omgeschakeld naar een hoofdzakelijk online gebeuren. Ondertussen voelt dit nieuwe gegeven al een pak vertrouwder en voelen we ons zelfzeker om ons steentje bij te dragen aan de huidige zorgnoden.


UPDATE 1-5-20:
In overleg met onze beroepsvereniging en rekening houdend met de geldende wettelijke maatregelen, zijn we in onze groepspraktijk tot de volgende afspraken gekomen in verband met het corona-virus:

Sessies worden indien mogelijk vervangen door online of telefonische gesprekken. De afgelopen weken hebben we in hoofdzaak online gewerkt. Geleidelijk aan gaan we in de loop van mei de deuren van onze praktijk weer openstellen, maar dit doen we stap per stap. Neem contact op met je therapeut om hierover afspraken te maken, of, als je nieuw wil aanmelden, spreek dit af met de therapeut die je contacteert. 

Voor gesprekken die plaatsvinden binnen de praktijk volgen we strikte veiligheidsvoorschriften:

- geen gebruik van de wachtzaal, dus stipt op tijd komen

- geen handen schudden en de onderlinge afstand respecteren 

- geen betaling met cash geld

- uiteraard geen afspraak ter plaatse indien er symptomen zijn 

- we raden je aan om een doekje mee te brengen om contact met de bel en de klinken te vermijden. er is alcogel aanwezig. 

Elke LIRAZ-therapeut bepaalt voor zichzelf vanaf wanneer hij of zij weer fysieke gesprekken aanbiedt.


- Voor nieuwe aanmeldingen ikv corona: nieuwe cliënten die een kortdurende ondersteuning wensen kunnen bij ons terecht voor een online gesprek (eenmalig, of tot maximaal 5 sessies). Vul een aanmeldingsformulier in of stuur ons een mailtje (info@liraz.be) dan verwijzen we u naar de therapeut die u het snelst kan te woord staan. We streven ernaar dit aanbod zo laagdrempelig mogelijk te maken en kort op de bal te spelen met minimale wachttijd.

- Voor nieuwe aanmeldingen los van corona: natuurlijk loopt ons reguliere aanbod door, neem gerust contact op met ons als je psychotherapie wil opstarten.

 

Liraz biedt een brede waaier aan psychotherapie aan. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen kunnen bij ons terecht. De begeleiding kan individueel, relationeel, in gezinsverband of in wisselende samenstelling plaatsvinden, afhankelijk van uw vraag en uw voorkeur. Leer ons aanbod kennen via het menu links.