Kinder- en jongerenteam

BELANGRIJK: momenteel is ons kleine kinder- en jongerenteam helaas volledig overvraagd. Voorlopig kunnen we geen nieuwe aanmeldingen voor kinderen of jongeren opnemen. 

 

Hier vindt u de teamleden van ons kinder- en jongerenteam, in alfabetische volgorde. Indien u een van hen rechtstreeks wil mailen kan dat bij 'contact'. Indien u nog niet weet bij wie u best terechtkomt vult u best het algemene aanmeldingsformulier in. 

Elien Dewachter

- Elien is momenteel in zwangerschapsrust -


Elien Dewachter is klinisch kinder- en jongerenpsycholoog (KULeuven 2016, erkenningsnummer 932116926). Ze specialiseert zich momenteel als psychodynamisch kinder-therapeut aan de KULeuven en zal in 2020-2021 haar laatste jaar aanvatten.
Elien deed reeds als vrijwilligster ervaring op met kinderen, jongeren en gezinnen die botsten op verschillende uitdagingen (Kinder-en jongerentelefoon, kinderopvang voor kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden…). In 2016 startte haar loopbaan als zelfstandig therapeut in een multidisciplinaire praktijk waar ze aan de slag ging met kinderen, jongeren en hun ouders. Sinds 2019 combineert Elien het zelfstandig werken met therapeutisch werk in Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Momenteel is ze werkzaam in het kinder- en jongerenteam van CGG PassAnt te Haacht.

Elien werkt graag met kinderen, jongeren, gezinnen en ouders rond diverse moeilijkheden. Je kan bij haar terecht voor emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen, ontwikkelingsvertraging/-problemen en aanpassing na moeilijke levensgebeurtenissen (trauma, echtscheiding, pesterijen…). Na een periode van kennismaking en samen op zoek gaan naar moeilijkheden, sterktes en doelen, wordt in samenspraak met alle partijen een manier van werken gekozen die voor jullie werkt. Elien werkt graag via spel, creatieve invalshoeken of gesprek en vindt het belangrijk dat je als ouder ook mee deelgemaakt wordt van het traject. 

 

0484 90 58 64

elien.dewachter at liraz.be

Hilde Hertecant

Hilde Hertecant is klinisch kinder- en jongerenpsychologe (K.U.Leuven, erkenningsnummer 582105225) Ze specialiseerde zich als systeempsychotherapeute, hypnotherapeute en traumatherapeute. Hilde heeft uitgebreide ervaring met begeleiding van jongeren met emotionele- en gedragsproblemen, hun ouders en hun ruimere context. Daarnaast is ze erg vertrouwd met het superviseren en coachen van teams en individuele werknemers. 


Hilde richt zich voor haar werk in Liraz tot jongeren, jong-volwassenen en ouders. Samen met de cliënt(en) zoekt ze naar het medium dat hen het meeste aanspreekt: gesprek, creatieve technieken, beelden, spel, relaxatie, verhalen... Daarnaast biedt ze ook coaching en supervisie aan hulpverleners uit de ambulante of residentiële sector. Dit kan zowel op individuele basis als met teams.

0468 123 519

hilde.hertecant at liraz.be

Eva Parton

Eva Parton is psycholoog en gezinstherapeut. 

Ze studeerde in 2010 aan de KU Leuven af als klinisch psycholoog met een specialisatie in kinderen en jongeren. Haar masterscriptie schreef ze over rouw in de adolescentie. Aan dezelfde universiteit voltooide ze in 2016 een vierjarige postgraduaatopleiding in de relatie-, gezins- en systeemtherapie, en in 2019 een vorming in de Attachment Based Family Therapy. 

Haar loopbaan begon ze in Centra voor Geestelijke Gezondheidzorg. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan in de pleegzorg en in een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met een complexe ontwikkelingsstoornis. Sinds 2013 biedt ze therapie aan als zelfstandig psycholoog.

Eva werkt met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Binnen de veilige setting van de therapieruimte gaat ze met hen op zoek naar manieren om de moeilijkheden in hun leven aan te pakken. Dit kan gaan over hun gevoelswereld (depressie, angst, woede), of over hun sociaal en relationeel welbevinden. Ook met vragen over opvoeding, ontwikkeling en levensfasen (bijvoorbeeld over autonomie-verwerving) kan je bij haar terecht. 

In haar werk probeert Eva via een gestuurd gesprek, spel en creativiteit tot de kern van de problematiek te komen. Vandaaruit start een gezamenlijke zoektocht, die als doel heeft de cliënt te wapenen tegen wat hem of haar het leven moeilijk maakt. Indien dit mogelijk is, betrekt ze graag de andere gezinsleden.  

 

0488 33 66 04

eva.parton at liraz.be